Ett av huvudmålen för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och Europeiska kommissionen är att överbrygga glappet och föra yrkesutbildning (VET) och arbetsmarknaden närmare varandra för att ta itu med gemensamma utmaningar.

I Europa har VET-sektorn långt kvar för att kunna anpassa VET till arbetsmarknadens föränderliga och utvecklande krav och ‘Agendan för ny kompetens och arbetstillfällen’. Som OECD konstaterar i sin nyckelrapport är “yrkesutbildningsprogram ofta rotade i utbildningsinstituten, vilket tenderar att de utvecklar sin egen dynamik och kan vara alltför skilda från den moderna ekonomins snabbt föränderliga värld”.

Det är detta som “QSE-VET: Quality Standards for Evidence-based Vocational Education: Indicator 5 and 6 of EQAVET” har som mål!

QSE-VET-projektet kommer att fokusera på att främja evidensbaserade strategier inom VET, för det första på hur man kan arrangera de erbjudna VET-programmen i linje med kraven på arbetsmarknaden, och för det andra på hur man kan anpassa de färdigheter som förvärvas och de kvalifikationer som erbjuds i läroplanen till de yrkesfärdigheter och kvalifikationer som arbetsgivarna kräver i och med 2000-talets ingång.

Hur uppnår QSE-VET-projektet detta?

1. Genom att generera riktlinjer och metoder som ökar effektiviteten i erbjudna VET-program
2. Genom att underlätta för arbetsgivare att ha en aktiv roll i bedömningen av studenter som läser VET-program
Följaktligen kommer de riktlinjer och metoder som QSE genererar att stärka både VET som myndigheterna kräver och VET-tillhandahållarnas ambition för utmärkthet. Genom att dess referenspunkter rotas fast i indikatorerna 5 och 6 för EQAVET kommer det även att ge ett nytt evidensbaserat ramverk inom vilket VET-myndigheter kan begära nya och relevanta former av ansvarsskyldighet från VET-tillhandahållare.